kreatívne riešeniaTam, kde skvelé fungujú in the box riešenia netreba nasilu experimentovať s out of the box riešeniami. To je naše pravidlo. No keď niečo nefunguje, čert to ber, aby sme to nevymysleli lepšie.

Pozrieme sa na vašu komunikačnú stratégiu a ak bude treba, prepracujeme ju od základov. Alebo vám nastavíme novú. Od taktickej predajnej kampane až po dlhodobú awareness stratégiu na zvýšenie rozpoznania vašej značky. To všetko s jedným cieľom na zreteli, nakopnúť vaše predaje. Pri navrhovaní vychádzame z tradičných škôl aj najnovších poznatkoch neuromarketingu.

iTrade Slovakia s.r.o.
Karpatská 15
080 01 Prešov
Slovenská republika

Copyright (c) forward.sk 2020. All rights reserved.

vytvorme spojenie

ZANECHAJTE NÁM NA VÁS KONTAKT A NÁŠ
TÍM VÁS BUDE KONTAKTOVAť

vytvorme spojenie

ZANECHAJTE NÁM NA VÁS KONTAKT A MY
VÁS BUDEME OBRATOM KONTAKTOVAŤ

iTrade Slovakia s.r.o.
Karpatská 15
080 01 Prešov
Slovenská republika

Copyright (c) forward.sk 2020. All rights reserved.